نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
پیشرواردبیل، خیابان حافظ، خیابان شهید احمدی، پشت آموزش و پرورش ناحیه یک، جنب استخر لاله، روبروی آزمایشگاه فنی خاک۰۴۵۳۳۷۱۱۷۳۷ | ۰۹۱۴۱۵۵۵۲۰۳خانم ها | آقایانآشتانگا | هاتازلیخا فیضی | خوشروز نقی پور
ستاره شهراردبیل، خیابان نائبی، سه راه دانش، به طرف میدان شریعتی، بالاتر از مسجد نواب صفوی۰۴۵۳۳۲۴۹۹۷۰خانم ها | آقایانهماهنگ