نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آفرینشاصفهان، انتهای چهار باغ بالا، کوچه ۳۹، بن بست آفرینش۰۳۱۳۶۶۳۵۸۷۳ | ۰۹۱۳۰۵۴۰۱۳۴خانم ها | آقایانآشتانگا | هاتا | نیدرا | یوگاتراپی
آوای مهراصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ‌تراش‌های غربی، بن بست کلیسای میناسیان۰۳۱۳۶۲۵۱۰۴۶خانم ها | آقایانهاتاسوسن حدادی
تبسماصفهان، خیابان نظر غربی، کوچه یعقوب خان۰۳۱۳۶۲۴۲۱۹۱ | ۰۹۳۳۶۴۶۷۰۲۰خانم هاآساناها | کودکانتبسم بیاتی
ستایشاصفهان، خیابان شیخ مفید شرقی، کوچه حاج نایب جنوبی (شماره ۱۷)، پلاک ۱۰۳۱۳۶۶۲۱۳۶۶ | ۰۳۱۳۶۶۲۱۳۶۷ | ۰۹۱۳۷۸۵۸۲۶۸خانم ها | آقایانآساناهافرشته جورابچیان
سلامتکاشان، میدان جهاد، ابتدای بلوار دانش، خیابان استاندارد، کوچه بهبود دوم۰۳۱۵۵۵۸۲۱۲۷آقایانآشتانگا | هاتا فرهنگ طالبیان
شهید جواد عنایتیآران و بیدگل، میدان بلال، خیابان نواب، ادب چهارم۰۳۱۵۴۷۳۸۵۱۵خانم ها | آقایانآساناها
یوگا شرقاصفهان، ابتدای آبشار سوم، خیابان مسرور، کوچه گلستان ۳۰۳۱۳۶۳۰۳۱۱۵خانم هاآشتانگا | شیواناندا | هاتا | نیدرا | بارداریشهلا صفوی فرد
کیارزمگلپایگان، خیابان آیت الله گلپایگانی، جنب ساختمان هلال احمر۰۹۳۵۳۱۹۸۹۰۹‍خانم هاهماهنگمریم رفیعی
محراب عشقاصفهان، خیابان سید علیخان، کوچه چرخاب، انتهای بن بست بنکدار پور، سمت چپ، پلاک 81۰۳۱۳۲۲۲۲۰۶۳خانم ها | آقایانآساناها | سویینگ یوگارویا کلانتری
نیلوفر سفیداصفهان، خیابان شیخ کلینی، نبش استقلال جنوبی۰۳۱۳۶۶۸۶۳۵۷ | ۰۳۱۳۶۶۸۴۷۷۸خانم ها | آقایانآساناهانیلوفر مقدادی
نیلوفر آبیکاشان، خیابان آیت الله کاشانی، روبروی مسجد امیرالمومنین، کوچه لسان، درب دوم۰۹۱۳۲۷۶۳۱۶۶خانم هاآشتانگا | شیواناندازهره یاوریان
مهرمانااصفهان، هشت بهشت شرقی، چهارراه پیروزی، نبش کوچه ۲۵۰۹۱۳۴۰۵۰۵۰۹ | ۰۳۱۳۲۶۸۳۲۲۳خانم ها | آقایانهاتا | کودکان | بارداریزهرا جباری | خانم خوش‌کردار | خانم نجاتی
هفت آسماناصفهان، شهر بهارستان، خیابان فروردین غربی، چهارراه فرزانگان۰۳۱۳۶۸۵۶۰۱۱ | ۰۹۱۳۴۰۴۱۷۳۰خانم ها‍‍پرانایاما | نیدراخانم نظری