نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
آسوانسنندج، بانه، خیابان انقلاب، کوچه خانه معلم، جنب درب پشتی مسجد جامع۰۸۷۳۴۲۳۳۷۴۴خانم هاآساناهاسیران بهرامی
ایگوسنندج، چهارراه جام جم، ابتدای شهرک سعدی، خیابان ویلا، پلاک ۴۹۰۸۷۳۳۶۲۲۸۲۲ | ۰۹۱۲۰۸۴۰۵۲۹خانم ها | آقایانآیینگر | شیواناندا | وینیاسا | پرانایاما | باردارینیما دانش
باران | شعبه ۱‍قروه، خیابان تختی، روبروی بانک سپه، ابتدای خیابان وحدت۰۹۱۸۰۶۰۲۷۶۸خانم هاساتیاناندالیلا زارعی
باران | شعبه ۲قروه، خیابان ابوذر، خیابان نور۰۹۱۸۰۶۰۲۷۶۸خانم هاساتیاناندالیلا زارعی
سروشسقز، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم، روبروی بیمه۰۸۷۳۶۲۱۲۶۲۳ | ۰۹۱۸۵۱۷۱۴۱۷خانم ها | آقایانسیکلیککژال شکوری | نسرین بهرامی
ساتیا | شعبه ۱سنندج، خیابان شالمان، کوچه ابراهیم، پلاک ۳۰۸۷۳۳۶۲۳۴۷۱ | ۰۸۷۳۳۲۴۳۱۸۱ | ۰۹۱۹۸۹۰۶۶۸۶خانم ها | آقایانآیینگر | آشتانگا | وینیاسا | ساتیاناندا | شیواناندا | پرانایاما | بارداری | کودکانحمیدرضا کنعان
ساتیا | شعبه ۲سنندج، خیابان مولوی، جنب قنادی، ساختمان روشا، طبقه زیر همکف۰۸۷۳۳۶۲۳۴۷۱ | ۰۸۷۳۳۲۴۳۱۸۱ | ۰۹۱۹۸۹۰۶۶۸۶خانم ها | آقایانآیینگر | آشتانگا | وینیاسا | ساتیاناندا | شیواناندا | پرانایاما | بارداری | کودکانحمیدرضا کنعان