نام مربیسبک آموزشیمدرک مربیگریشماره تماسسایر راه های ارتباطی
فریبا زنگنههاتا | سیکلیک | یاما | نیاما | بارداری | کودکانفدراسیون ایران۰۹۱۰۵۸۸۹۲۴۲
فرشته مردانیهاتافدراسیون ایران۰۹۳۵۴۷۵۵۷۷۰
خانم نیک نیاساتیاناندا | کلاسیک | هیدرو تراپی | آکوا تراپیفدراسیون ایران۰۹۱۸۸۳۶۴۶۴۴‍