وضعیت کوه یا تاداسانا

وضعیت کوه یا تاداسانا

سایت-جامع-یوگا-ایران-آسناهای-یوگا-وضعیت-کوه-تاداسانا

توضیحات

وضعیت کوه یا تاداسانا

 

وضعیت کوه یا تاداسانا ، وضعیت ایستادن و بنیادین یوگا است. بسیاری از سلسه حرکات و آساناها با این وضعیت آغاز و پایان می یابند. پاها معمولاً در کنار هم قرار دارند و در حالی که سر به سمت روبروست، بازوها در کنار بدن قرار می گیرند.

 

دستورالعمل ها:

 

۱- پاها را کنار هم جفت کنید و بازوها را در کنار پهلو قرار دهید.
۲- تاج سر به سمت آسمان و صورت به سمت روبرو ، ستون فقرات را با یک دم کشیده و صاف کنید.
۳- استخوان دنبالچه خود را به سمت داخل جمع کنید، شکم را منقبض کرده و شانه های خود را با بازدم به سمت عقب و پایین بکشید.
۴- در حالی که در وضعیت قرار گرفته اید به تنفس خود توجه کنید.

 

هشدارها:

 

اگر فشار خون پایین دارید با احتیاط انجام دهید.

 

مزایای وضعیت کوه:

 

– به ایجاد تعادل در دو طرف (چپ و راست) بدن کمک می کند.
– انرژی و حال خوب را در فرد افزایش می دهد.
– باعث افزایش آگاهی فرد بر بدن و ذهن خود می شود.

 

 

جزییات وضعیت کوه

 

نام سانسکریت: تاداسانا

سطح وضعیت: مبتدی

دریشتی: نوک بینی

نوع وضعیت: حالت ایستاده، تعادل

 

جزئیات

موضوع: وضعیت کوه یا تاداسانا
دسته بندی: آساناهای مبتدی
error:
x

Theme Settings