آموزش سطح فنی ۵ یوگا

پیش نیاز دریافت مدرک مربیگری یوگا درجه ۳

همانطور که می دانید برای دریافت مدرک مربیگری درجه ۳ یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی می بایست در آزمون های شش گانه فنی که به آزمون سطوح فنی ۱ تا ۶ یوگا معروف است شرکت نموده و نمره قبولی از همه آن ها دریافت نمایید.

از آنجایی که دسترسی به مجموعه حرکات و آساناهایی که در هر یک از سطوح از علاقه مندان به دریافت مدرک مربیگری درجه ۳ یوگا ، گرفته می شود، سهل و آسان نبود، از این روی در سایت تخصصی یوگا ایران تلاش کردیم تا یوگا کاران عزیز به این حرکات و آساناها دسترسی یافته تا با تمرین و آگاهی کافی در آزمون های سطوح فنی شرکت نمایند.

هر یک از سطوح فنی ۱ تا ۶ یوگا از مجموعه ای از آساناها حرکتی و تنفسی شامل شده است و در آزمون های هر سطح از ۳ بخش مربوط به آساناها ، تنفس و آمادگی فیزیکی سوالاتی پرسیده شده و تست گرفته می شود. موفقیت در این آزمون ها به میزان رضایت داوران از انجام صحیح حرکات و تسلط شرکت کننده به نام های فارسی و سانسکریت آساناها بستگی داشته و امتیازات داده شده به شرکت کننده تعیین کننده موفقیت وی در آزمون می باشد.

سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-جدول

آموزش آساناهای سطح فنی ۵

مجموعه حرکات و آساناهای سطح ۵ یوگا که در جدول فوق آورده شده، در ذیل به صورت تصویری به همراه نام آساناها گردآوری نموده ایم تا تا با نحوه انجام صحیح حرکات آشنا شده و با تمرین آن ها خود را به بالاترین سطح از آمادگی جهت شرکت در آزمون برسانید.

سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-01
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-02
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-03
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-04
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-05
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-06
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-07
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-08
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-09
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-10
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-11
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۵-یوگا-12

آموزش حرکات و آساناهای مورد سوال در آزمون سطح فنی ۵ یوگا در اینجا به پایان می رسد و شما عزیزان برای مطالعه و آموزش مجموعه حرکات و آساناهای مورد سوال در سطح فنی ۶ یوگا می توانید با کلیک بر روی این صفحه اقدام نمایید.