آموزش سطح فنی ۷ یوگا

پیش نیاز دریافت مدرک مربیگری یوگا درجه ۲

همانطور که می دانید برای دریافت مدرک مربیگری درجه ۲ یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی می بایست در آزمون سطوح فنی ۷ یوگا شرکت نموده و نمره قبولی از آن دریافت نمایید.

ما در سایت تخصصی یوگا ایران تلاش کردیم تا مربیان عزیزی که دارای مدرک مربیگری درجه ۳ یوگا هستند و برای دریافت مدرک مربیگری درجه ۲ اقدام می نمایند، به مجموعه حرکات و آساناهای سطح فنی ۷ یوگا دسترسی پیدا کنند.

هر یک از سطوح فنی یوگا از مجموعه ای از آساناها حرکتی و تنفسی شامل شده است و در آزمون های هر سطح از ۳ بخش مربوط به آساناها ، تنفس و آمادگی فیزیکی سوالاتی پرسیده شده و تست گرفته می شود. موفقیت در این آزمون ها به میزان رضایت داوران از انجام صحیح حرکات و تسلط شرکت کننده به نام های فارسی و سانسکریت آساناها بستگی داشته و امتیازات داده شده به شرکت کننده، تعیین کننده موفقیت وی در آزمون می باشد.

سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-جدول

آموزش آساناهای سطح فنی ۷

مجموعه حرکات و آساناهای سطح ۷ یوگا که در جدول فوق آورده شده، در ذیل به صورت تصویری به همراه نام آساناها گردآوری نموده ایم تا تا با نحوه انجام صحیح حرکات آشنا شده و با تمرین آن ها خود را به بالاترین سطح از آمادگی جهت شرکت در آزمون برسانید.

سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-01
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-02
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-03
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-04
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-05
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-06
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-07
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-08
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-09
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-10
سایت-تخصصی-یوگا-ایران-آموزش-سطح-فنی-۷-یوگا-11

آموزش حرکات و آساناهای مورد سوال در آزمون سطح فنی ۷ یوگا در اینجا به پایان می رسد و شما عزیزان برای مطالعه و آموزش مجموعه حرکات و آساناهای مورد سوال در سطح فنی ۸ یوگا می توانید با کلیک بر روی این صفحه اقدام نمایید.