نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
اروم ورزشارومیه، پنجراه، خیابان حافظ ۱۰۴۴۳۲۲۵۵۲۳۹ | ۰۹۱۴۳۸۸۶۶۱۷‍‍خانم ها | آقایانآساناهاآسیه شمسی | پیمان محمدزاده
اخلاصمهاباد، کوی فرهنگیان، ایستگاه ۲، ساختمان ارکیده۰۴۴۴۲۴۴۹۶۱۷ | ۰۹۱۴۱۶۷۶۰۱۰آقایانساتیاناندافرخ محمدی
برناارومیه، خیابان فردوسی ۱۰۹۱۴۵۴۳۹۵۵۳خانم هاهاتانوا نوروزی
پراناارومیه، بلوار آزادگان ۲۰۴۴۳۳۶۵۹۷۸۵خانم هاهاتازرین شاکری
پارسارومیه، خیابان مولوی، فلکه درستکار، خیابان امام رضا، ۱۲متری چهارم۰۹۰۳۵۴۷۶۰۷۵خانم هاهاتامیرعزیزی
تندیسارومیه، میدان امام علی، ابتدای بلوار عدالت۰۴۴۳۳۶۵۵۹۳۶ | ۰۹۱۴۱۴۰۶۷۰۸خانم هاهاتا | نیدرا
کانون مهر الهیارومیه، خیابان استادان، کوچه پنجم، دست چپ، کوچه کمالی۰۹۱۴۴۴۰۳۹۲۴خانم هاشواناندا | هاتاجیران زین‌ساز
کیژانمهاباد، میدان شهرداری، خیابان طالقانی غربی، جنب پارک سیدقطب۰۴۴۴۲۲۲۰۹۵۰خانم ها | آقایانشیواناندا
مانامهاباد، خیابان استاد مجدی، جنب پارک استاد مجدی۰۴۴۴۲۲۲۰۹۵۰خانم ها | آقایانشیواناندا
مکریان مانامهاباد، چهارراه آزادی، خیابان استاد مجدی، روبروی پارک استاد مجدی۰۴۴۴۲۲۲۰۹۵۰ | ۰۹۱۴۱۶۶۵۸۶۶خانم هاآیینگر | شیواناندامنیژه فرشادفر