نام باشگاهآدرسشماره تماسجنسیت پذیرشعناوین آموزشینام مربی
تندیساراک، خيابان ملك، خيابان ١٧متری، جنب پست بانک۰۸۶۳۲۲۴۰۹۹۸خانم ها | آقایانآساناها
خانه فرهنگ آریااراک، قائم مقام فراهانی، بین خیابان مطهری و بهشتی، روبروی بیمارستان تهران کیلینیک، خیابان ششم، پلاک۲۴، طبقه همکف۰۸۶۸۸۵۴۰۶۳۴خانم ها | آقایانآساناها
دانااراک، خیابان شهید بهشتی، ابتدای کوچه حاج آقا صابر۰۹۱۸۶۲۰۶۱۶۵خانم ها | آقایانآساناها
میلاداراک، خیابان مخابرات، نرسیده به میدان دارایی۰۸۶۳۲۲۴۵۲۷۷خانم ها | آقایانآساناها
نیلوفر آبیاراک، سه راهی مسجد سیدها (خیابان امام)، کوچه مقداد۰۸۶۳۲۲۲۶۲۷۲خانم هاآیینگر | شیواناندا | سیکلیک | یاما | نیاماگلی بیک لیک