کلاس های هاتا یوگا

عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشهاتا یوگا
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاسیک‌شنبه‌ها | سه‌شنبه‌ها
ساعت کلاس۹ تا ۱۰
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان
عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشهاتا یوگا
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاسیک‌شنبه‌ها | سه‌شنبه‌ها
ساعت کلاس۱۱ تا ۱۲
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان
عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشهاتا یوگا
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاس‌شنبه ‌ها | دو‌شنبه‌ ها
ساعت کلاس۱۵ تا ۱۶
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان
عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشهاتا یوگا
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاس‌شنبه ‌ها | دو‌شنبه‌ ها
ساعت کلاس۱۷ تا ۱۸
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان

کلاس های وینیاسا یوگا

عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشوینیاسا یوگا
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاسیک‌شنبه‌ها | سه‌شنبه‌ها
ساعت کلاس۱۵ تا ۱۶
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان
عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشوینیاسا یوگا
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاسیک‌شنبه‌ها | سه‌شنبه‌ها
ساعت کلاس۱۷ تا ۱۸
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان
عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشوینیاسا یوگا
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاسدوشنبه ها
ساعت کلاس۱۵ تا ۱۶
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان

کلاس های اصلاحی

عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشحرکات اصلاحی
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاسیک‌شنبه‌ها | سه‌شنبه‌ها
ساعت کلاس۱۳ تا ۱۴
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان
عنوان هااطلاعات کلاس
نام مربیشهره زمانی
سبک آموزشحرکات اصلاحی
جنسیتخانم ها
مشارکتنیمه خصوصی | گروهی
نوع برگزاریآنلاین
روز های کلاسدوشنبه ها
ساعت کلاس۱۷ تا ۱۸
رده سنیاز ۱۵ تا ۶۰ سال
تعداد جلسات۸ جلسه
هزینه کلاس۲۵۰۰۰۰ تومان

نکات ثبت نام:

پس از ثبت نام  و پیش از شروع کلاس، هماهنگی های لازم با شما صورت خواهد گرفت.

کلاس ها به صورت غیرحضوری و آنلاین برگزار می شوند.

جهت شرکت در کلاس نیاز به نصب نرم افزار واتساپ یا اسکایپ می باشد.

پس از خرید شما در صورتی که کلاس تا دو هفته برگزار نشد، امکان برگشت هزینه شما وجود دارد. با درخواست شما هزینه به طور کامل عودت داده می شود یا اینکه می توانید منتظر برگزاری کلاس بمانید.