وضعیت پلانک (پلنک) جانبی

وضعیت پلانک (پلنک) جانبی

سایت-جامع-یوگا-ایران-آسناهای-یوگا-وضعیت-پلانک-پلنک-جانبی-واسیشتاسانا

توضیحات

وضعیت پلانک (پلنک) جانبی

 

وضعیت پلانک (پلنک) جانبی به زبان سانسکریت vasishtasana ، حالتی تعادلی و تقویت کننده است. در وضعیت پلنک ، یوگی وزن خود را بر روی یک دست قرار می دهد و دست دیگر را به سمت آسمان بالا می برد. وضعیت فوق از نام حکیم ، واسیشتا که نشان دهنده عزت و قدرت است، برگرفته شده است.

 

دستورالعمل ها:

 

۱- با حالت پلانک شروع کنید.
۲- بازدم را انجام دهید و وزن بدن را به سمت دست راست و لبه پای راست ببرید و پای چپ را روی پای راست قرار دهید.
۳- دم بگیرید و دست چپ را به سمت آسمان ببرید. لگن را در راستای پاها و شانه ها نگه دارید.
۴- در حالی که در وضعیت قرار گرفته اید، به نفس کشیدن دقت کنید.

 

هشدارها:

 

– در صورت داشتن آسیب در ناحیه‌ی مچ دست، از انجام آن اجتناب کنید.

 

مزایای وضعیت پلنک جانبی:

 

– تعادل را تقویت می کند.
– تمرکز را بهبود می بخشد.
– بازوها و عضلات شکم را تقویت می کند.
– چاکراهای آنا هاتا و مانی پورا را باز می کند.

 

 

 

جزییات وضعیت پلانک جانبی

 

نام سانسکریت: واسیشتاسانا

سطح وضعیت: متوسط

دریشتی: نگاه به جوانب

نوع وضعیت: تعادلی ، تعادل بازوها ، عضلات شکمی ، استقامتی-قدرتی

 

جزئیات

موضوع: وضعیت پلانک (پلنک) جانبی
دسته بندی: آساناهای متوسط
error:
x

Theme Settings